Category: News

ክብርት አምባሳደር ደሚቱ ሐምቢሣ በጣሊያንና በግሪክ ከሚኖሩ የኮሙዩኒቲ አመራሮችና አስተባባሪዎች ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውጤታማ ውይይት አካሂደዋል::

የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር ያለውን ግጭትና ጦርነት በሠላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚቻለውን ጥረት እያደረገ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ያለግጭት ለአንድም ቀን…

Twitter
Facebook
Instagram